Esam izlēmuši šo sarunu forumu slēgt! Visas turpmākās diskusijas par un ap rogainingu meklējamas rogaining.lv Facebook grupā - https://www.facebook.com/groups/870646406333930/

Guntars

Raunas rogainings 2013

Sarunas, paziņojumi, informācija, ieteikumi.
valtersk
Posts: 199
Joined: Wed Nov 28, 2012 7:00 pm

Raunas rogainings 2013

Post by valtersk » Sat Mar 30, 2013 9:30 am

2013.gada 04.-05.maijā Raunas rogainings.
Šeit aktuālā informācija un atbildes uz jautajumiem.
Here actual information and answers to questions.
:?: :!: :o ;)
Last edited by valtersk on Thu Apr 18, 2013 9:45 pm, edited 1 time in total.

valtersk
Posts: 199
Joined: Wed Nov 28, 2012 7:00 pm

Re: Raunas rogainings 2013

Post by valtersk » Tue Apr 02, 2013 4:18 pm

Pēc pagājušajiem "Ziemassvetkiem" ir arī labas ziņas:
http://www.yr.no/place/Latvia/Cesu/Rauna/long.html
:mrgreen:
After last "Christmas" is also good news. Follow the link above!
Last edited by valtersk on Thu Apr 25, 2013 12:59 am, edited 2 times in total.

Aivars Žogla
Site Admin
Posts: 283
Joined: Mon Nov 26, 2012 5:53 pm

Re: Raunas rogainings 2013

Post by Aivars Žogla » Tue Apr 09, 2013 11:33 am

Par atzīmēšanos kontrolpunktos.

Kā jau ir rakstīts biļetenā, pavasara rogainingā tradicionāla kļuvusi sistēma, kad KP atzīmējas viens dalībnieks no komandas - tas, kura kārtas numurs komandā atbilst norādei uz SI stacijas. Tas ļauj izmantot sacensību vajadzībām arī mazietilpīgās SI kontrolkartes, saglabājot lielu KP skaitu distancē. Atgādināsim, ka SI5 un SI8 ietilpība ir 30 KP (ir mazliet vairāk, taču tā ir opcija), SI9 šis skaits ir 50, SI6 - 64 atzīmes.
Šogad atzīmēšanās sistēma tiks papildināta ar noteikumu, ka DAŽOS KP ir OBLIGĀTI jāatzīmējas VISIEM dalībniekiem. Tas tiks norādīts ar "*" (zvaigznītes) simbolu uz SI stacijas ailē, kas atbilst dalībnieku skaitam komandā (kā biļetenā aprakstīts).
Ja jūsu rīcībā ir SI6 vai SI10/11 kontrolkartes, var neiespringt un vienkārši atzīmēties visos KP. Ar SI9 jau jāuzmanās, ja ir cerība apmeklēt visus 50 KP.

Aivars Žogla
Site Admin
Posts: 283
Joined: Mon Nov 26, 2012 5:53 pm

Re: Raunas rogainings 2013

Post by Aivars Žogla » Tue Apr 09, 2013 11:44 am

About punching at the checkpoints.

As it is stated in the bulletin, our spring rogaine carries a traditional system, where one member of the team punches at the CP - that with the number of team member in team (e.g., first, second, ... in team, which is defined by organizers), which is pointed on the station. This allows the use of low-capacity SI cards, keeping a distance with biger number of controls. Recall, that SI5 and SI8 capacity is 30 punches (a bit more, but it is an option), SI9 this number is 50, SI6 - 64 marks.
This year, the punching system will be supplemented with a rule that some controls MUST be punched for all participants. This will be indicated by "*" (star) symbol on the SI station box corresponding to the number of members of a team (as described in the bulletin).
If you have SI6 or SI10/11 cards, you may simply punch at every control without worries. Be aware with the SI9, if you hope to visit all 50 controls.

valtersk
Posts: 199
Joined: Wed Nov 28, 2012 7:00 pm

Re: Raunas rogainings 2013

Post by valtersk » Thu Apr 18, 2013 9:23 pm

Godājamie rogaineri!
Laika apstākļi dara visu iespējamo, lai atgūtu dabā nokavēto.
Palu straumes apliecina straujo sniega segas pazušanu.

Raunas Rogaininga distaces plānotajs ir pabeidzis sākotnējo KP izvietojuma uzmetumu.
Tagad plānota nedēļu gara ekspedīcija, lai veiktu apvidus, KP vietu un ūdens ceļu apsekošanu.

Pirmie iespaidi un bildes no sacensību apvidus tiks publicētas tuvakajās dienās! 8-)

valtersk
Posts: 199
Joined: Wed Nov 28, 2012 7:00 pm

Re: Raunas rogainings 2013

Post by valtersk » Thu Apr 18, 2013 9:32 pm

Dear rogainers!
The weather conditions makes every effort to recover the overdue at nature.
Flood currents confirm the rapid snow cover disappearance.

Course setter of Raunas rogaining has completed the initial CP location draft.
Now is a plan - a week long expedition to survey area, CP location places and waterways.

First impressions and pictures from the race area will be published in the coming days! 8-)

valtersk
Posts: 199
Joined: Wed Nov 28, 2012 7:00 pm

Re: Raunas rogainings 2013

Post by valtersk » Wed Apr 24, 2013 10:59 pm

Labvakar, sacensību dalībnieki!
Ir trīs jaunas labas ziņas:
1) tekošajās ūdens tilpnēs līmenis ir nokrities par pusmetru, parādās pirmie zaļie asni un puķītes,
2) ir zināma sacensību dalībnieku ēdienkarte pēc finiša -
:arrow: divu veidu zupas (soļanka / pupiņu zupa) + maize
:arrow: dzēriens + bulciņa,
3) ir pieejamas 2 veidu ekonomiskās nakšņošanas iespējas (īpaši 6 stundu sacensību dalībniekiem pēc finiša) -
:arrow: sacensību centrā (savā teltī, ar saviem guļampiederumiem) bez maksas vai
:arrow: Raunas vidusskolas sporta zālē (ar saviem guļampiederumiem + WC + duša) par maksu 1,50 LVL par personu.
(atrodas tikai 9 km attālumā no sacensību centra)

Pieteikumus nakšņošanai Raunas vidusskolas sporta zālē sūtīt uz - rogain@r24.lv ! ;)
Last edited by valtersk on Wed Apr 24, 2013 11:33 pm, edited 1 time in total.

valtersk
Posts: 199
Joined: Wed Nov 28, 2012 7:00 pm

Re: Raunas rogainings 2013

Post by valtersk » Wed Apr 24, 2013 11:16 pm

Good evening, the participants!
There are three new good news:
1) in the water courses surface water level has dropped about half a meter, the first appearance of green shoots and flowers,
2) there are known menu for race participants after the finish -
:arrow: two types of soup (solanka / bean soup) + bread
:arrow: drink + bun
3) are available 2 types of economic accommodation options (especially for 6-hour race participants after the finish) -
:arrow: at the Event Centre (in own tent with own sleeping accesories) free of charge or
:arrow: in Raunas secondary school gym (with own sleeping accesories + WC + shower) for costs EUR 1.50 LVL per person.
(located just 9 km from the competition center)

Applications for accommodation in Raunas High School gym to send to - rogain@r24.lv! ;)

Mārtiņš

Re: Raunas rogainings 2013

Post by Mārtiņš » Wed Apr 24, 2013 11:44 pm

Vai pastāv iespēja izīrēt IDENTus? Nevienam komandā tāda nav. Tiešām būtu jāpērk?

valtersk
Posts: 199
Joined: Wed Nov 28, 2012 7:00 pm

Re: Raunas rogainings 2013

Post by valtersk » Thu Apr 25, 2013 12:07 am

Citējot Biļetenu Nr.2:
"Ņemot vērā atzīmēšanās specifiku, derēs jebkuras SI kartes.
Organizatori garantē SI-kartes nomu 100 dalībniekiem.
SI-kartes īres maksa 0,50 LVL."

Piesakoties norādiet izvelnē, ka vēlaties īrēt SI karti.
Nepieciešamības gadījumā rakstiet savas vēlmes uz - rogain@r24.lv ;)

Locked