Minirogainingu treniņsacensības “Rogo”

Minirogainingu treniņsacensības “Rogo”
2020. gada ziema
 
Organizē: Latvijas Orientēšanās federācija (LOF) sadarbībā ar karšu izdevniecību  "Jāņa sēta".
 
Formāts: 1 stundas treniņš rogainingā, individuāli.
2020. gada novembrī – 2021. gada janvārī notiks 7 posmi
miniRogo norise ir iespējama klātienē un neklātienē. Klātienes miniRogo ir norādīts konkrēts laiks un vieta, kur varēs saņemt kartes. Pamatā visas kārtas sāksies ar klātieni un pēc tam vairākas dienas būs iespēja skriet neklātienē. Neklātienes miniRogo kartes tiek izsūtītas uz reģistrējoties norādīto e-pastu un treniņu var veikt brīvi izvēlētā laikā norādītajos datumos. Izņēmums ir “nakts posms”, kad skrējiens un iegūtie punkti tiks ieskaitīts kopvērtējumā tikai tad, ja tas veikts diennakts tumšajā laikā.
Ja Covid ierobežojumu dēļ klātienes dalība vairs nebūs iespējama, tad visiem būs iespēja startēt neklātienē.
 
Sacensību norises vieta: Rīga
01.11 – 03.11 - Skanstes un Hanzas ielas krustojums (Neklātiene)
14.11 – 16.11 -  Ieriķu 36, nakts posms (Neklātiene)
21.11 – 23.11 -  Dzirciems
03.12 – 05.12 - LSPA, Brīvības gatve 333, nakts posms
12.12 – 14.12 - Ķīpsala, Matrožu iela
31.12 – 02.01 - (vieta tiek precizēta, neklātienes kārta)
14.01 – 16.01 – Ziepniekkalns, klātiene sestdienā.
 
Dalībnieku grupas:
Jaunieši – zēni, kas sacensību dienā vēl nav sasnieguši 19 gadu vecumu
Jaunietes – meitenes, kas sacensību dienā vēl nav sasniegušas 19 gadu vecumu
Vīrieši 19+ -  vīrieši, kas sacensību dienā jau ir sasnieguši 19 gadu vecumu
Sievietes 19+ - sievietes, kas sacensību dienā jau ir sasniegušas 19 gadu vecumu  
Vīrieši 40+ -  vīrieši, kas sacensību dienā jau ir sasnieguši 40 gadu vecumu
Sievietes 40+ - sievietes, kas sacensību dienā jau ir sasniegušas 40 gadu vecumu
 
Dalībnieku vecums tiek noteikts uz sacensību pirmo kārtu - 1.11.2020

Sacensību  laiks un norise:
Sacensības notiek saskaņā ar valstī spēkā esošajiem noteikumiem attiecībā uz publiskiem un sporta pasākumiem, tātad ārkārtas situācijas laikā - attālināti jeb neklātienē.
Katrs skrien brīvi izvēlētā laikā, individuāli. Ir iespēja pieteikties uz papīra karti (reģistrējoties jānorāda "klātiene").
Neklātienes kartes tiek izsūtītas līdz 10:00 pirmajā norises dienā uz reģistrācijas epastu, tiem, kas piesakās vēlāk - attiecīgi pēc reģistrācijas un apmaksas. Nakts posmiem - līdz 17:00 pirmajā norises dienā.
Papīra kartes var saņemt katras kārtas pirmajā norises dienā vienas stundas laikā no norādītā sākuma brīža.
 
Distance, atzīmēšanās:
Atzīmēšanās - izmantojot aplikāciju Qrenteerings – nolasot QR kodus kontrolpunktos. Punktu vērtības kartē no 2 līdz 10. Katram dalībniekam nepieciešams mobilais telefons ar ielādētu aplikāciju.
 
Karte:
Kartes mērogs 1:15000 (A4 formāts). Kartes pamatne būs veidota no karšu izdevniecības “Jāņa sēta” materiāliem. Atsevišķos posmos iespējamas arī cita veida kartes.
Klātienes miniRogo katram tiks piešķirta viena karte, kas izgatavota no ūdensizturīga materiāla. Neklātienes miniRogo karte tiek izsūtīta elektroniski, dalībnieks pats to izdrukā.
 
Pieteikšanās:
Online www.rogaining.lv līdz 40 stundām pirms konkrētā posma norādītā starta laika klātienes dalībai. Pēc tam – uz vietas norises vietā, ja ir brīvas kartes.
Neklātienes dalībai – online www.rogaining.lv jebkurā laikā līdz pat konkrētās kārtas norises beigām. Neklātienei reģistrētajiem karte tiek izsūtīta sākot ar klātienes noslēguma brīdi.
 
Dalības maksas
Jauniešu grupas – 3 eiro
Pārējiem – 5 eiro
Tiem, kas nav pieteikušies online iepriekš - jāmaksā +1 eiro!
Abonements uz visām 7 kārtām – 25 eiro
Tiem, kas ir pieteikušies uz klātienes kārtu, bet neierodas, jāmaksā 2 eiro.
 
Klātienes dalībai dalības maksas var pārskaitīt uz
SIA O!Latvija
Reģ. Nr. 40103795862
Banka: Luminor
IBAN LV91RIKO0002930175825
 
vai samaksāt skaidrā naudā uz vietas.
 
Reģistrējoties uz neklātienes dalību –  pārskaitījums.
 
Rezultāti, vērtēšana un kopvērtējums
Rezultāti tiks publicēti www.rogaining.lv
 
Katrā kārtā uzvar dalībnieks, kurš savācis visvairāk punktu kontrollaikā. Ja punktu skaits dalībniekiem ir vienāds, tad uzvar tas, kurš to izdara īsākā laikā. Pārsniedzot kontrollaiku, par katru (nepilnu) minūti tiek atņemts viens punkts.
 
Kopvērtājumā katram dalībniekam tiek ieskaitītas piecas kārtas ar labāko rezultātu (visvairāk punktiem). Kopvērtējumā uzvar tas, kam ir visvairāk punktu. Ja punktu skaits ir vienāds, augstāka vieta dalībniekam, kam ir īsāks kopējais distancē pavadītais laiks. Ja šis rādītājs arī ir vienāds, tad augstāka vieta ir tam, kurš labāku rezultātu ir sasniedzis pēdējā kārtā.
 
Kopvērtējumā tiek skaitītas gan klātienes, gan neklātienes dalības. Nakts posmos skrējiens jāveic diennakts tumšajā laikā, ja vēlaties, lai tas tiek ieskaitīts kopvērtējumā.
 
Apbalvošana
Pirmās 3 vietas ieguvušie dalībnieki kopvērtējumā katrā dalībnieku grupā tiek apbalvoti.
 
Drošība un citi noteikumi
Sacensību dalībnieku pienākums ir ievērot ceļu satiksmes noteikumus. Īpaša uzmanība jāpievērš atstarotāju un kabatas lukturīšu esamībai, ja sacensības notiek diennakts tumšajā laikā.
Dalībnieki ievēro distancēšanās un citas epidemioloģiskās prasības, kas konkrētās kārtas norises brīdī ir spēkā saistībā ar Covid-19.
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst pasākuma laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds) pubicēšanai rezultātos, tai skaitā sociālajos tīklos un pieteikumu sistēmā.
 
Jautājumi un informācija
ildze.straume@lof.lv


Aplikācija
Aplikācijas lejuplāde:

ATBALSTĪTĀJI

JS LOF