Dārziņu sporta svētku orientēšanās sacensības.

NOLIKUMS

Ar sarkanu atzīmētas nolikuma izmaiņas 21. septembrī.
 
Organizatori – Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība sadarbībā ar Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departamentu
1. Mērķis
1.1 Sniegt iespēju dalībniekiem iepazīt Dārziņu apkaimes teritoriju un interesantākos objektus.
1.2 Popularizēt orientēšanos kā brīnišķīgu iespēju aktīvā veidā pavadīt laiku ar draugiem vai ģimenes lokā.

2. Dalībnieki:
2.1 Piedalīties var ikviens bez vecuma ierobežojuma.
2.2 Vienā komandā drīkst būt vai nu vienas ģimenes locekļi, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, pāris vai 2 draugi. Ja draugu ir vairāk kā 2, jāsadalās mazākās komandās un jāievēro noteiktie ārkārtējās situācijas ierobežojumi.
2.3 Ja komandā vismaz vienam dalībniekam nav 18 gadu vai vairāk, ir nepieciešama vismaz viena vecāka atļauja, kas iesniedzama reģistrēšanās dienā.

3. Norises datums un vieta:
3.1 26.septembris. Dārziņu sporta laukums, 15,18,31 Rīgas satiksmes autobusu galapunkts.
3.2 Komandu reģistrēšanās uz vietas no 12:30 – 13:30.
3.2 Orientēšanās sacensības notiek Dārziņu apkaimē aptuveni 10 km2 lielā teritorijā. Speciāli sacensībām tiek izgatavota orientēšanās karte, kuras apvidū tiek izvietoti  34 kontrolpunkti ar QR kodiem.

4. Nepieciešamais aprīkojums:
4.1. Orientēšanās notiek pārvietojoties ar kājām, skriešus vai ejot. Ieteicams ērts, sportisks apģērbs, atbilstoši laika apstākļiem, ieteicams līdzi ūdens slāpju remdēšanai.Citu pārvietošanās palīglīdzekļu izmantošana ir aizliegta.Pārvietojoties jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.
4.2. Mobilais telefons ar lejuplādētu aplikāciju QRENTEERINGS, atzīmēšanās kontrolpunktos, izmantojot šo aplikāciju. Linki uz aplikācijas lejuplādi - GooglePlay un AppStore.
4.3. Uz vietas pirms sacensībām tiks nodrošināta gan apmācība, gan sniegta palīdzība aplikācijas ielādēšanai un izmantošanai, ja tas būs nepieciešams.
 
5. Reģistrēšanās:
5.1. Reģistrēšanās atvērta sākot no15.septembra, aizpildot pieteikumu par komandu.
5.2. Dalībniekiem jāreģistrējas līdz 24.septembra plkst.18.00.
5.3. Organizatori nodrošinās materiālus visām reģistrētajām komandām.
5.4. Uz vietas sacensību dienā reģistrēšanās būs iespējama tikai ierobežotam komandu skaitam.
5.5. Piesakoties komanda apliecina, ka dalībnieku veselības stāvoklis ir atbilstošs dalībai. Ja ir novērojamas jebkādas vīrusa pazīmes, ievēro striktu karantīnu un #paliecmājās.
 
6. Komandu sastāvs:
Komandas sacenšas vecuma grupās:
Ģimenes grupa 10 – tās ir ģimenes, kurās vismaz vienam bērnam ir 10 vai mazāk gadu;
Ģimenes grupa 16 – tās ir ģimenes, kurās vismaz vienam bērnam ir 16 vai mazāk gadu.
Ja ģimenē ir bērni gan līdz 10, gan līdz 16 gadu vecumam, tad ģimene piedalās grupā pēc jaunākā dalībnieka vecuma.
Vīriešu grupa – komandu veido vīrieši vecumā no 17 gadiem un vairāk.
Sieviešu grupa – komandu veido sievietes vecumā no 17 gadiem un vairāk.
Jauktā grupa – komandu veido sieviete(s) un vīrietis(ši) vecumā no 17 gadiem un vairāk.
 
7. Norise:
7.1. Starts brīvi izvēlētā laikā no 13:30 – 14:00. Kartē būs atzīmēti līdz 30 kontrolpunkti (KP). Dalībnieki pastāvīgi plāno KP apmeklējumu un savām spējām piemērotu distanci aktivitātes veikšanai.
7.2. Kontrollaiks no STARTA līdz FINIŠAM ir 2 stundas. Laika skaitīšana sākas ierodoties STARTA vietā un nolasot attiecīgo QR kodu.
7.3. Atzīmēšanās kontrolpunktā (KP) notiek, nolasot QR kodus. Kontrolpunkta punktu vērtība ir tā numura desmitu skaits. Piemēram - kontrolpunkta ar  numuru 52 vērtība ir 5 punkti.
7.4. Atzīmējoties KP, punktu skaits aplikācijā uzrādās automātiski.
7.5. Organizatori patur tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Dalībnieks pats ir atbildīgs par iepazīšanos ar nolikumu un tā ievērošanu.
 
8. Finišs:
8.1. Ierodoties FINIŠĀ, OBLIGĀTI jānolasa FINIŠA QR kods un rezultāti OBLIGĀTI caur aplikāciju jānosūta uz serveri.
8.2. Komandai finišā jāatgriežas 2 stundu laikā no starta brīža, par katru nokavēto minūti finišā, tiks atņemts  1 punkts.
 
9. Apbalvošana:
9.1. Tiks apbalvotas katras grupas 1. – 3.vietas ar diplomiem un balvām.
 
10. Drošība un atbildība:
10.1. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu un savu nepilngadīgo komandas dalībnieku drošību, par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, par sociālās distancēšanās noteikumu ievērošanu.
10.2. Organizatori neuzņemas atbildību par traumām vai inventāra bojājumiem, kas radušies šī nolikuma neievērošanas rezultātā.
 
11. Personas datu aizsardzība:
11.1. Piesakotiesdalībnieki piekrīt Personas datu apstrādei saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 3. punktu, ar mērķi datu subjekta reģistrēšanai dalībai un identifikācijai sacensībām, sacensību organizatoriskās un operatīvās informācijas apmaiņas nodrošināšanai.
11.2. Personas datus uzglabā un apstrādā tikai tajā apjomā un termiņā cik tas nepieciešams šeit minētā mērķa izpildei.

SACENSĪBU CENTRS: