Latvijas čempionāts rogainingā

Biļetens Nr. 2.
2022. gada 9-10. jūlijs

 Organizē: Latvijas Orientēšanās federācija (LOF) un orientēšanās klubs “Ziemeļkurzeme”

Formāts: 24 stundu sacensības rogainingā, saskaņā ar IRF un LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem.

Paralēli notiks 6h satelītsacensības. 

IRF un LOF rogaininga noteikumi:

IRF Rules of Rogaining 

 LOF apstiprinātie noteikumi`

Gan LRČ 24h, gan 6h satelītdistance ir Latvijas reitinga sacensības.

Sacensību norises vieta: Rēzeknes novads, Krāslavas novads. Sacensību centrs - Puša.

Programma:

8. jūlijs 

no 17:00 līdz 20:00 reģistrācija sacensību centrā Pušā, Parka ielā 1

9. jūlijs

8:00 reģistrācija sacensību centrā Pušā, Parka ielā 1

no 8:00 līdz 10:00 brokastis

8:50 Sacensību atklāšana

9:00 Karšu izsniegšana plānošanai 24h

10:00 - 11:30 Reģistrācija 6h dalībniekiem (kartes izsniegšana reģistrējoties)

12:00 starts 24h sacensībām

13:00 starts 6h sacensībām

18:00 darbu uzsāk Hash House

19:00 finišs 6h sacensībām, ēdināšana pēc finiša

20:00 apbalvošana 6h sacensībām

10. jūlijs

9:00 darbu beidz Hash House

no 11:30 ēdināšana pēc finiša

12:00 finišs 24h sacensībām

12:30 rezultātu publicēšana

13:00 protestu iesniegšanas termiņš

14:30 apbalvošana 24h sacensībām


Dalībnieku grupas:

MJ, WJ, XJ (juniori līdz 23 gadu vecumam);

MO, WO, XO (vīriešu, sieviešu un jauktās komandas – atklātā grupa);

MV, WV, XV (vīriešu, sieviešu un jauktās komandas – veterāni no 40 gadu vecuma);

MSV, WSV, XSV (vīriešu, sieviešu un jauktās komandas – super-veterāni no 55 gadu vecuma);

MUV, WUV, XUV (vīriešu, sieviešu un jauktās komandas – ultra-veterāni no 65 gadu vecuma);

Family (tikai 6h distancē) - komandā vismaz viens bērns līdz 14 gadu vecumam un vismaz viens pieaugušais no 18 gadu vecuma

Dalībnieku vecums tiek fiksēts 9.07

Komandā 2-3 dalībnieki (līdz 5 dalībniekiem 6h distancē).

   

Distance, atzīmēšanās:

Atzīmēšanās izmantojot SI kartes. Tiem, kam nav savas SI/SIAC  kartes, būs iespējams tās izīrēt. Pazaudējot vai sabojājot īrēto SI karti, ir jāatlīdzina tās pilna vērtība (70 eiro).

Distancē izvietoti 80 KP ar vērtību no vērtībās no 2 līdz 10, kopējais punktu skaits - 488, pilnā distance "pa taisno" - aptuveni 120 km. KP vērtību norāda tā numura pirmais cipars (divciparu skaitļiem; piemēram, 38=3 punkti) vai skaitlis, ko veido pirmie 2 cipari (trīsciparu skaitļiem; piemēram 103=10 punkti). 

Stacijas strādās SIAC režīmā (0,3 m attālumā), izņemot gadījumu, kad stacijā atzīmējas pirmais dalībnieks. Ja stacija nestrādā SIAC režīmā, dalībnieka pienākums ir veikt atzīmēšanos kontakta režīmā.  Kontrolpunktos visiem komandas dalībniekiem jāatzīmējas 60 sekunžu laikā.

Ņemiet vērā personiskās SI kartes ietilpību!

Card8

Card9

Card10,11,SIAC

Card6

30 KP atzīmes

50 KP atzīmes

128 KP atzīmes

192 KP atzīmes

Ja elektroniskās atzīmēšanās stacija nedarbojas, dalībniekiem uz kartes tam paredzētajās vietās ar adatu (ar ko ir piestiprināts dalībnieka numurs) ir jāizdur caurumiņi, kas atveido uz KP stacijas redzamo punktveida zīmējumu. Finišējot par šo faktu jāinformē finiša tiesnesis un jānorāda iepriekšējais apmeklētais kontrolpunkts. 

             

Uz 53 KP redzamais punktveida zīmējums un uz kartes paredzētās vietas atzīmēm

Nokavējot kontrollaika beigas, par katru sākušos minūti pēc kontrollaika komandas rezultātam tiek atskaitīts viens punkts. Nokavējot kontrollaiku vairāk par 30 minūtēm, komanda sacensībās punktus nesaņem. 


Apvidus:

Kopējā teritorija 195 kv.km.

Teritorija agrāk nav izmantota rogaininga sacensībām, austrumos tā robežojas ar 2017. gada WRC karti. A-ZA aizņem mazapdzīvoti Maltas upes baseina mežu masīvi ar vairākām virsotnēm virs 200m (augstākā - 220m), un augstumu no pakājes 40 - 60m. Ievērojamu daļu aizņem dažāda vecuma skujkoku jaunaudzes (LVM), kartē izmantoti zaļstrīpu veģetācijas simboli. Plašs izcirtumu spektrs no svaigiem līdz biezi aizaugušiem. Līdzīgi ir ar vietējiem ceļiem un takām.

Kopumā teritorija pārsvarā pauguraina, pietiekami daudz nelielu, izteiktu pauguru ar h<5m, kas kartē iezīmēti kā trekni punkti un iegareni punkti. Sastopamas bedres un ieplakas, ko savulaik atstājušas aviācijas bumbas. Daudz ūdenstilpņu, lielāku un mazāku purvu, sazarots meliorācijas grāvju tīkls. Vietējais kolorīts - Baldas upīte, kas vietām pārveidota par grāvi, bet vijas cauri visai kartei.

A - neliela daļa Rāznas Nacionālā parka, kas ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, izveidota, lai saglabātu dabas vērtības, kā arī raksturīgo Latgales kultūrainavisko vidi plašā Latgales teritorijā.

Vidusdaļā, blakus šosejai Malta - Andrupene atrodas Kroma kalns ar senču pils rekonstrukciju, kur tiks izvietota hash house lauka virtuve. Apvidū ir 10 senie pilskalni, un 7 no tiem izvietoti KP!


Teritorijā ir vairākas aizsargājamās teritorijas, kurās būs atzīmētas kā slēgtās teritorijas Sacensību dalībniekiem ir pienākums saudzīgi izturēties pret dabu un apkārtni, nesārņot. Pārvietojoties ievērojiet ceļu satiksmes noteikumus, esiet redzami naktī (csn pieprasa atstarojošās vestes ejot pa ceļa malu). Sacensību laikā turamies pie loģiskās pieklājības normām, netraucējam vietējos iedzīvotājus un ievērojam to norādījumus (ja tādi rodas sacensību laikā).

Hash House, dzirdināšana un ēdināšana

Hash House atradīsies aptuveni 7 km no sacensību centra un darbosies no 9.07 plkst 18:00 līdz 10.07 plkst 9:00. Hashouse būs pieejama vistas zupa ar makaroniem, maize, uzkodas (augļi, dārzeņi, rozīnes, cepumi), tēja un kafija, ūdens un OSHEE dzērieni.

Apvidū būs izvietoti 9 dzirdināšanas punkti, 8 no tiem - ūdens kannas, 1 - aka. Precīzu dzeršanas punktu atrašanās vietu kartē norāda zila zvaigznīte (lūdzu skatīt kartes apzīmējumos). Dzeršanas punktos atradīsies ūdens kannas, aprīkotas  ar krāniem un maisi atkritumiem. Dzeršanas glāzītes nebūs pieejamas. Dalībniekiem jāņem līdzi sava krūzīte dzeršanai, kas noderēs arī HH tējai vai kafijai.

Pēc finiša (no plkst. 19:00 sešu stundu dalībniekiem, no plkst 11:30 LRČ dalībniekiem) būs pieejama ēdināšana.

9.07 no plkst 8:00 līdz 10:00 dalībniekiem būs brokastis - auzu pārslu putra, tēja, kafija (ar savu krūzīti!).

Karte:

Kartes mērogs 1:25000, augstumlīknes - 5 metri. Kartes izmērs - A1. 

Karte abpusēji laminēta, nav nepieciešams papildus ievietot maisiņā. Tomēr iesakām kartes malas nolīmēt ar līmlenti, lai novērstu ūdens iekļūšanu kartē stipra lietus vai ūdenstilpnes šķērsošanas gadījumā.

Kartē ir daudz detaļu, tumšakos laikapstākļos un bez ideālas redzes var noderēt kāda palielināmā ierīce (lupa).

Kartē atrodamās melnās svītriņas pāri grāvjiem ir kritušie koki, kurus ir izdevies pārbaudīt apsekojot teritoriju. Kartē iezīmētie resnie grāvji ar melno krasta līniju var būt ar ļoti staignu kūdras pamatni. Nemēģiniet tos šķērsot, ja neesat pārliecinājušies, ka konkrētajā vietā tas ir droši.

Noteikumi (distanču plānošana, sacensības, obligātais inventārs, aizliegtās ierīces)

Distanču plānošanas laikā ir aizliegts izmantot tehnoloģijas (datorus, programmatūru un tml.), kas paredzētas distances optimizēšanai, kontrolpunktu pārnešanai no papīra kartes uz elektroniskajām ierīcēm vai cita veida darbībām, kas var ietekmēt rezultātu. Dalībniekiem distances plānošanai būs atsevišķas kartes (papīra), kuras 24 stundu dalībniekiem būs jānodod startā. Sacensību laikā 24 stundu dalībniekiem būs aizliegts izmantot GPS pulksteņus un citas iekārtas, mobilos telefonus, soļu skaitītājus un citas ierīces ar funkcijām, kas var palīdzēt orientēties apvidū, noteikt attālumu vai citādā veidā ietekmēt rezultātu. Mobilo telefonu dalībnieki drīkst izmantot tikai ārkārtas situācijā un palīdzot citām komandām (pie ārkārtas situācijām pieskaitāma situācija, ja nepieciešamas paziņot, ka ūdens ņemšanas vietā ir beidzies ūdens). Iekārtas būs atļauts ņemt līdz distancē, ievietotus organizatoru dotā necaurspīdīgā iepakojumā. Ierīču neatļauta lietošana - diskvalifikācija. Distances plānošanas laikā aizliegts pamest sacensību centru. Dalībniekiem jāievēro godīgas spēles (FAIR PLAY) noteikumi. 

Izvēlētas 24h komandas nodrošinās ar GPS ierīci komandas veiktā ceļa fiksēšanai. To lietošana ir obligāta. GPS ierīce vienam no komandas dalībniekiem ir jānēsā uzlikta uz rokas augšdelma. GPS ierīce komandām tiks izsniegta reģistrējoties. Ja GPS iekārta distancē tiek bojāta vai pazaudēta, dalībniekam ir jāsedz organizatoriem radušies zaudējumi 85 EUR apmērā. 

Pirms ieiešanas starta zonā 24h komandām būs pienākums uzrādīt distancē līdzi ņemamo somu saturu un obligāto inventāru (SIAC karte ar nenoņemamu aproci, dalībnieka komandas numurs, kas piestiprināts redzamā vietā, svilpe, organizatoru izsniegtā GPS ierīce (ja izsniegta)), aktivizēt SIAC un pārbaudīt tā darbību, nodot plānošanas karti.

Pieteikšanās:

Līdz 3. jūlijam tiešsaistē www.rogaining.lv vai uz vakantajām vietām līdz 8.07 personīgi sazinoties.

Savu pieteikumu www.rogaining.lv bez maksas var labot līdz 3.07.2022. Sākot ar 4.07, izmaiņas komandas datos tiek veiktas manuāli par samaksu 5 eiro.

 

Dalības maksas:

Dalības maksa EUR katram dalībniekam:

24h

Pieteikšanās termiņš/Grupa (atbilstoši vecumam)

līdz 9.06

10.06 – 3.07

Uz vakantajām vietām

MO, WO, XO, MV, WV, XV, MSV, WSV, XSW

50

60

70

MJ, WJ, XJ, MUV, WUV, XUV

30

40

50

SIAC īre

2

2

2

6h

Pieteikšanās termiņš/Grupa (atbilstoši vecumam)

līdz 9.06

10.06 – 3.07

Uz vakantajām vietām

MO, WO, XO, MV, WV, XV, MSV, WSV, XSW

25

30

35

MJ, WJ, XJ, MUV, WUV, XUV

15

20

25

Family, bērni līdz 14 gadu vecumam

5

7

10

SIAC īre

2

2

2

Dalības maksa sedz sacensību sagatavošanu, karšu druku, tiesnešu darbu, ēdināšanu Hash house (24h), pēcfiniša ēdināšanu, GPS sekošanu (24h izvēlētām komandām), balvas, teltsvietu, sacensību centra un citus organizatoriskos izdevumus.

Piesakoties līdz 9.06, dalības maksu līdz 10.06 ir jāpārskaita uz

SIA "O! Latvija"

Registration No.: 40103795862

Bank: AS Luminor Bank

SWIFT: RIKOLV2X

IBAN: LV91RIKO0002930175825

 

Piesakoties vēlāk, dalības maksu var pārskaitīt līdz 4.07 vai samaksāt uz vietas ierodoties reģistrācijā.

Piesakoties un neatceļot savu pieteikumu līdz 4.07 un, neierodoties uz sacensībām, ir jāsamaksā 50% no dalības maksas, pārskaitot to uz augstāk minēto kontu.

Dalības maksa neierašanās gadījumā netiek atmaksāta. Ja sacensības tiek atceltas Covid-19 ierobežojumu dēļ, tad organizatori atmaksā saņemto dalības maksu uz kontu, no kura tika maksāts, izņemot daļu, kas sedz jau līdz atcelšanas brīdim veiktos neatgūstamos izdevumus.

 Apbalvošana

Latvijas rogaininga čempionātā ar medaļām un balvām tiek apbalvotas 1-3. vietu izcīnījušās komandas katrā grupā. 

6h komandas tiek apbalvotas ar balvām, apbalvojamo komandu skaits katrā grupā ir atkarīgs no komandu skaita.

Brīvprātīgie

Paldies visiem brīvprātīgajiem, kas pieteikušies palīgā organizēt čempionātu. Brīvprātīgajiem tiek nodrošināta ēdināšana un piedāvāta bezmaksas dalība 6h satelītsacensībās.

Riski distancē

Šajā gadalaikā mežacūkām, aļņiem aug jaunā paaudze, kuru dzīvnieki aizstāv. Ja dzīvnieks nemūk, iespējams, ka tuvumā ir mazulis. Bez liekas kavēšanās jāturpina ceļš, mēģinot pēc iespējas ātri attālināties no dzīvniekiem, neradot tiem apdraudējuma sajūtu. Apdzīvotās vietās un to apkārtnē var sastapt suņus, esiet uzmanīgi! No lielākiem rāpuļiem apvidū var sastapt gandrīz tikai zalkšus.

Kartē iezīmētie resnie grāvji ar melno krasta līniju var būt ar ļoti staignu kūdras pamatni. Nemēģiniet tos šķērsot, ja neesat pārliecinājušies, ka konkrētajā vietā tas ir droši. Vietējie mednieki īpaši brīdina par upītes - grāvja, kas iztek uz R no Pušas ezera, pārgalvīgu šķērsošanu!

Vietām apvidū aug arī latvāņi, kurus nedrīkst aiztikt, jo tie rada bojājumus ādai. 

Drošība un citi noteikumi

Sacensību dalībnieku pienākums ir ievērot ceļu satiksmes noteikumus.

Sacensību dalībnieki un organizatori ievēro valstī noteiktos Covid-19 ierobežojumus un distancēšanos. Konkrētas prasības par Covid ierobežošanu, ja tāds būs,  tiks publicētas atsevišķi, saskaņā ar attiecīgajā brīdī spēkā esošo likumdošanu.

Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst pasākuma laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm kā arī savu personas datu publicēšanai dalībnieku sarakstā un rezultātos.

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un apdrošināšanu. Distanci iespējams veikt, izvēloties maršrutu tā, lai nepakļautu veselību un dzīvību briesmām. Jebkuri riski, ko uzņemas dalībnieki, ir pašu dalībnieku atbildībā. Pirmsstarta reģistrācijā katram dalībniekam jāparaksta reģistrācijas forma ar atrunu: "Atzīstu, ka sacensību organizatori un zemes, kas izmantota šajā pasākumā, īpašnieki, neuzņemas nekādu atbildību par jebkuru zaudējumu, bojājumu vai kaitējumu mums pašiem (ieskaitot transportlīdzekļus pasākuma norises vietā), kas varētu rasties mūsu dalības laikā šajā pasākumā. Piedalos šajā pasākumā uz savu paša risku, un atzīstu, ka var būt riski, kas saistīti ar rogaininga sportu. Saprotu drošības prasības, ko izvirza organizatori, un piekrītu ievērot gan šīs prasības, gan rogaininga noteikumus. Ar pasākuma nolikumu esmu iepazinies.”

Organizatoriem ir tiesības piešķirt atlaides pēc saviem ieskatiem.

 

Papildu informācija un jautājumi: ildze.straume@lof.lv

 

ATBALSTĪTĀJI

Ziemelkurzeme OK LOF

SACENSĪBU CENTRS:

ATRAKSTI MUMS: