Latvijas čempionāts rogainingā

Nolikums
2022. gada 9-10. jūlijs
 
Organizē: Latvijas Orientēšanās federācija (LOF) un orientēšanās klubs “Ziemeļkurzeme”

Formāts: 24 stundu sacensības rogainingā, saskaņā ar IRF un LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem.
Paralēli notiks 6h satelītsacensības.

Sacensību norises vieta: Rēzeknes novads, Krāslavas novads. Sacensību centrs - Puša.

Dalībnieku grupas:
MJ, WJ, XJ (juniori līdz 23 gadu vecumam);
MO, WO, XO (vīriešu, sieviešu un jauktās komandas – atklātā grupa);
MV, WV, XV (vīriešu, sieviešu un jauktās komandas – veterāni no 40 gadu vecuma);
MSV, WSV, XSV (vīriešu, sieviešu un jauktās komandas – super-veterāni no 55 gadu vecuma);
MUV, WUV, XUV (vīriešu, sieviešu un jauktās komandas – ultra-veterāni no 65 gadu vecuma);
Family (tikai 6h distancē) - komandā vismaz viens bērns līdz 14 gadu vecumam un vismaz viens pieaugušais no 18 gadu vecuma
Dalībnieku vecums tiek fiksēts 9.07
Komandā 2-3 dalībnieki (līdz 5 dalībniekiem 6h distancē).
   
Distance, atzīmēšanās:
Atzīmēšanās izmantojot SI kartes. Tiem, kam nav savas SI/SIAC  kartes, būs iespējams tās izīrēt. Pazaudējot vai sabojājot īrēto SI karti, ir jāatlīdzina tās pilna vērtība (70 eiro).

Apvidus:
Teritorija agrāk nav izmantota rogaininga sacensībām, austrumos tā robežojas ar 2017. gada WRC karti. A-ZA aizņem mazapdzīvoti Maltas upes baseina mežu masīvi ar vairākām virsotnēm virs 200m (augstākā - 220m). un augstumu no pakājes 40 - 60m. Plašs izcirtumu spektrs no svaigiem līdz biezi aizaugušiem. Līdzīgi ir ar vietējiem ceļiem un takām.
Kopumā teritorija pārsvarā pauguraina, daudz ūdenstilpņu, lielāku un mazāku purvu, sazarots meliorācijas grāvju tīkls.
A - neliela daļa Rāznas nacionālā parka. Vidusdaļā, blakus šosejai Malta - Andrupene atrodas Kroma kalns ar senču pils rekonstrukciju. Apvidū ir 10 pilskalni!

Karte:
Kartes mērogs 1:25000.
 
Pieteikšanās:
Līdz 3. jūlijam tiešsaistē www.rogaining.lv vai uz vakantajām vietām līdz 8.07 personīgi sazinoties.
Savu pieteikumu www.rogaining.lv bez maksas var labot līdz 3.07.2022. Sākot ar 4.07, izmaiņas komandas datos tiek veiktas manuāli par samaksu 5 eiro.
 
Dalības maksas:
Dalības maksa EUR katram dalībniekam:

24h

Pieteikšanās termiņš/Grupa (atbilstoši vecumam)

līdz 9.06

10.06 – 3.07

Uz vakantajām vietām

MO, WO, XO, MV, WV, XV, MSV, WSV, XSW

50

60

70

MJ, WJ, XJ, MUV, WUV, XUV

30

40

50

SIAC īre

2

2

2

6h
Pieteikšanās termiņš/Grupa (atbilstoši vecumam)
līdz 9.06
10.06 – 3.07
Uz vakantajām vietām
MO, WO, XO, MV, WV, XV, MSV, WSV, XSW
25
30
35
MJ, WJ, XJ, MUV, WUV, XUV
15
20
25
Family, bērni līdz 14 gadu vecumam
5
7
10
SIAC īre
2
2
2

Dalības maksa sedz sacensību sagatavošanu, karšu druku, tiesnešu darbu, ēdināšanu Hash house (24h), pēcfiniša ēdināšanu, GPS sekošanu (24h izvēlētām komandām), balvas, teltsvietu, sacensību centra un citus organizatoriskos izdevumus.

Piesakoties līdz 9.06, dalības maksu līdz 10.06 ir jāpārskaita uz
SIA "O! Latvija"
Registration No.: 40103795862
Bank: AS Luminor Bank
SWIFT: RIKOLV2X
IBAN: LV91RIKO0002930175825
 
Piesakoties vēlāk, dalības maksu var pārskaitīt līdz 4.07 vai samaksāt uz vietas ierodoties reģistrācijā.
Piesakoties un neatceļot savu pieteikumu līdz 4.07 un, neierodoties uz sacensībām, ir jāsamaksā 50% no dalības maksas, pārskaitot to uz augstāk minēto kontu.
Dalības maksa neierašanās gadījumā netiek atmaksāta. Ja sacensības tiek atceltas Covid-19 ierobežojumu dēļ, tad organizatori atmaksā saņemto dalības maksu uz kontu, no kura tika maksāts, izņemot daļu, kas sedz jau līdz atcelšanas brīdim veiktos neatgūstamos izdevumus.
 
Apbalvošana
Latvijas rogaininga čempionātā ar medaļām un balvām tiek apbalvotas 1-3. vietu izcīnījušās komandas katrā grupā.
Brīvprātīgie
Lai čempionāts noritētu veiksmīgi, ir vajadzīgi brīvprātīgie palīgi. Ja esi gatavs palīdzēt, lūdzu sazinies ildze.straume@lof.lv. Brīvprātīgajiem tiek nodrošināta ēdināšana un piedāvāta bezmaksas dalība 6h satelītsacensībās.
 
Drošība un citi noteikumi
Sacensību dalībnieku pienākums ir ievērot ceļu satiksmes noteikumus.
Sacensību dalībnieki un organizatori ievēro valstī noteiktos Covid-19 ierobežojumus un distancēšanos. Konkrētas prasības par Covid ierobežošanu tiks publicētas atsevišķi, saskaņā ar attiecīgajā brīdī spēkā esošo likumdošanu.
Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst pasākuma laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm kā arī savu personas datu publicēšanai dalībnieku sarakstā un rezultātos.
Papildu informācija tiks publicēta 2. biļetenā.
Organizatoriem ir tiesības piešķirt atlaides pēc saviem ieskatiem.
 
Papildu informācija un jautājumi: ildze.straume@lof.lv

ATBALSTĪTĀJI

Ziemelkurzeme OK LOF

SACENSĪBU CENTRS:

ATRAKSTI MUMS: