Rogaininga „Kuiteņu maldonis 2017” nolikums


1. Mērķis
 • Popularizēt rogainingu kā veselīgu un sportisku dzīvesveidu jauniešiem, ģimenēm un aktīviem cilvēkiem un augsti kvalificētiem sportistiem.
 • Noteikt, kuri ir labākie rogaineri dažādās vecuma grupās un distancēs.
 • Popularizēt Strenču novada, Sedas pilsētas, Jērcēnu pagasta un dabas lieguma „Sedas tīrelis” kultūrvēsturisko mantojumu un ainavisko skaistumu.
2. Sacensību norises laiks un vieta.
Sacensības rogainings “Kuiteņa maldonis” 2017 (3h / 6h)neatkarīgi no laika apstākļiem norisināsies:
 • 02.09.2017. – Strenču novads, Seda.
 • Starts un finišs Sedas kultūras nams.
3. Sacensību dienas programma 
 • 08:00 - 10:00 jaunu komandu reģistrācija un numuru izsniegšana,
 • 10:00karšu izsniegšana,
 • 11:00 starts 3h un 6h distancēm
 • 14:00 kontrollaika beigas 3h distancei
 • 15:00 apbalvošana 3h distancei
 • 17:00 kontrollaika beigas 6h distancei
 • 18:00 apbalvošana 6h distancei
4. Dalībnieku grupas
 • Komandā startē no 2-5 dalībnieki.
 • Komanda kvalificējas vienā no 4 grupām:
 • M – vīriešu;
 • W – sieviešu;
 • X – jauktā (komandā piedalās abu dzimumu pārstāvji jebkādā kombinācijā).
 • Ģimene - ģimeņu grupa, komandā ir vismaz 2 paaudžu vienas ģimenes dalībnieki un vismaz viena dalībnieka vecums ir 14 vai mazāk gadi.
Distance / Grupa Ģimene
(Family)
MO
WO
XO
MJ
WJ
XJ
MV
WV
XV
MSV
WSV
XSV
Kuiteņu maldonis 3h - -
Kuiteņu maldonis 6h - -
 • MO, WO un XO -  vīriešu, sieviešu un jauktās atklātās grupas.
 • MJ, WJ un  XJ -  vīriešu, sieviešu un jauktās junioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums līdz 23 gadiem.
 • MV, WV un XV -  vīriešu, sieviešu un jauktās senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 40 gadiem
 • MSV, WSV, XSV -  vīriešu, sieviešu un jauktās veterānu grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 55 gadiem.
5. Dalības maksa
 Distance Bērni līdz 14 gadiem,
Ģimenes satāvā
Jaunieši līdz 18 gadiem Pieaugušie
18 - 54
Veterāni
55 un vecāki
Līdz 01.08.2017 2€ 12€ 17€ 12€
No 02.08.2017 līdz
28.08.2017 pl 23:59
3€ 17€ 22€ 17€
Uz vietas 5€ 25€ 30€ 25€
Dalības maksa netiek atgriezta "Force Majeure" gadījumos.
Dalības maksā ietilpst – medaļa katram finišētājam, sacensību SI atzīmēšanās čips, kartes izgatavošana, aproces, dalībnieka numurs, saspraudes, uzkodas un dzērieni trasē un finišā, rezultātu fiksēšanas iekārtas un rezultātu apstrāde, tiesnešu darbs, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, sacensību organizatoriskie izdevumi

6. Dalības maksas samaksas kārtība
Dalības maksu, lūdzu, pārskaitīt uz šādu kontu:
 • Biedrība "Meža taku skrējieni"
 • Reģ. nr. 40008249642
 • A/S Swedbank konts LV83HABA0551041534505
Maksājuma mērķī norāda – KM2017,komandas nosaukumu vai numuru, vārdus, uzvārdus, distanci.

7. Rezultāti, uzvarētāju apbalvošana un izloze!
Komandas rezultātu veido SI kartēs reģistrēto KP iegūto punktu summa, atskaitot soda punktus. Ja kādai no komandām ir vienāds punktu skaits, uzvar tā komanda, kas konkrēto punktu summu savākusi īsākā laikā.
 • Kuiteņu maldonis 3h distancē tiks apbalvoti 1.- 3. vietu ieguvēji katrā grupā.
  • Komandas, kas sacenšas Ģimene un Junioru grupās, automātiski tiek vērtētas arī atbilstošajās OPEN grupās.
  • Izlozes kārtība tiks apbalvotas 5 veiksmīgi finišējušos dalībniekus 3h distancē, kuras būs ieradušās uz apbalvošanu.
 • Kuiteņu maldonis 6h distancē tiks apbalvoti 1.- 3. vietu ieguvēji katrā grupā.
 • Komandas, kas sacenšas Senioru un Veterānu grupās, automātiski tiek vērtētas arī atbilstošajās OPEN grupās.
 • Izlozes kārtība tiks apbalvotas 5 veiksmīgi finišējušos dalībniekus 6h distancē, kuras būs ieradušās uz apbalvošanu.
8. Piemiņas medaļa
Dalībnieki, kas būs sasnieguši finišu saņem pasākuma "Kuiteņu maldonis 2017"piemiņas medaļu.

9. Dalībnieka ekipējums un veselības stāvoklis
Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un apliecina to, reģistrējoties un apmaksājot sacensību dalības maksu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.Distanci iespējams veikt, izvēloties maršrutu tā, lai nepakļautu veselību un dzīvību briesmām. Jebkuri riski, ko uzņemas dalībnieki, ir pašu dalībnieku atbildībā.
Sacensību dalībniekiem nav noteikts obligātais ekipējums, bet rekomendējam:
 • Līdzi ņem izslēgtu mobilo tālruni ar uzlādētu bateriju, lai ārkārtas situācijas gadījumā būtu iespēja sazināties ar organizatoriem.
 • Apģērbties atbilstoši laika apstākļiem.
Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem pa tālruni.

10. Noteikumi, tiesāšana, sodi un īpaši norādījumi
Sacensības notiek saskaņā ar LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem, ja šajā nolikumā nav noteikts citādi. Noteikumu latviskā versija publicēta Latvijas rogaininga mājas lapā: http://rogaining.lv/?ucat=3.
Katrai komandai pirms starta tiek izsniegts:
 • karšu komplekts – sacensību karte katram dalībniekam. Kartes ir mitrumizturīgas, bet sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par kartes saglabāšanu mitruma apstākļos.
Dalībniekiem sacensībās aizliegts:
 • Šķērsot māju pagalmus, ja vien tiem cauri neiet ceļš.
 • Šķērsot sējumus.
 • Šķērsot aizliegtās teritorijas
 • Atstāt distancē jebkāda veida atkritumus.
Komandu numuri A5 formātā, paredzēti komandu atpazīstamībai. Numuri jāpiestiprina pie dalībnieka apģērba vaisomas.
Atzīmēšanās kontrolpunktos notiek ar SPORTIdent atzīmēšanās sistēmu.
 • Lai kontrolpunkts tiktu ieskaitīts, visiem komandas dalībniekiem jāatzīmējas vienas minūtes ietvaros.  kontrolpunkti atzīmēti ar oranži baltām orientēšanās prizmām.
 • Par katru nokavētu minūti pēc Sacensību kontrollaika komanda saņem 1 soda punktu, kas tiek atskaitīts no komandas savākto punktu skaita. Ja komanda finišē vairāk kā 30 minūtes pēc Sacensību kontrollaika, komandai tiek atņemti visi punkti.
 • Par katru pārrautu SI kartes aproci komanda saņem 25 soda punktus, kas tiek atskaitīti no kas tiek atskaitīti no komandas savākto punktu skaita.
Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības. Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku tādā gadījumā, ja ir nepārprotami redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

14. Foto
Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

15. Svarīgi
Visiem dalībniekiem jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi – neatteikt palīdzību viens otram traumu un citu problēmu gadījumos. Nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā līdz uzkodu punktos esošajiem atkritumu maisiem vai līdz finišam.
Reģistrējoties skrējienam, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsēta) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. un 2. punktam, lai nodrošinātu sacensību kvalitatīvu darbību.

16. Izmaiņas nolikumā
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā ne vēlāk kā 30 dienas līdz sacensībām. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

17. Organizators
Biedrība "Meža taku skrējieni" un SIA "Burģis" sadarbībā ar Streņču novada domi. 
 
18. KP vērtību noteikšana
KP vērtība ir KP numura desmitu skaitlis, vērtību diapazons no 1 līdz 8. Sacensību apvidū tiks izvietoti 50 KP.

19. Karte
Kartes autors:Vilmārs Zeme.
Mērogs: 1:30000 / H10m


20. Sacensību teritorija un apvidus:
Sacensību apvidus ir mežains, maz apdzīvots, reljefs praktiski līdzens, daudzviet slapjš, purvains. Veģetācija dažāda, lielākoties ir skrienama, grāvju daudz. Ir šķērsojami grāvji,bet kartē tiks atzīmēti grāvji,kurus kategoriski aizliegts šķērsot to dziļuma un kūdrainas pamatnes dēļ. Sacensību teritorijā var būt svaigi un jau seni izcirtumi.
Sacensību teritorijas kopējā platība -  X  km2. Daudz ceļu un stigu - gan redzamu, gan neredzamu.
Sacensību teritorija iekļauj īpaši aizsargājamo dabas teritoriju „Sedas purvs”. Sacensību kartē tiks iezīmētas nešķērsojamās teritorijas. Būsim saudzīgi pret mūsu dabas bagātībām!

ATBALSTĪTĀJI

SACENSĪBU CENTRS:

ATRAKSTI MUMS: