2. biļetens.

Sacensības :             Teku Taku rogainings 2017.
 
Sacensību laiks:       2017.gada 22.jūlijs.

Sacensību centrs:    Kalnsluķi, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads (sarkanais punkts kartē) - Lat: 57.066923 Lon: 21.693516 .
 
Dušas:     Ēdoles pamatskolā ~5 km no sacensību centra (zilais punkts kartē)

Sacensību apvidus: Teritorija, kas atrodasKuldīgas novada Ēdoles pagastā.
 
Organizē:                  Sporta klubs Teku Taku
                                    Sacensību vadītājs: Māris Bērziņš (maris.berzins@gmail.com +371 29636476)
                                    Galvenais tiesnesis: Māris Stucis
                                    Sacensību karte: Māris Bērziņš un Emīls Kondratovičs
                                    Distances plānojums: Reinis Bērziņš un Māris Stucis
 
Noteikumi:                
Sacensības notiek saskaņā ar IRF (angliski) un LOF (latviski) apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem. Sacensības ir apstiprinātas kā Latvijas kausa rogainingā 2017.gada posms.

Sacensību formāts: 
Rogainings, laika limits – 4 vai 8 stundas, pārvietošanās kājām.
 
Dalībnieku grupas:  
Komandā startē 2-5 dalībnieki.
 
MO, WO, XO – vīriešu, sieviešu un jauktās atklātās grupas.
MJ, WJ, XJ – vīriešu, sieviešu un jauktās junioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums līdz 23 gadiem.
MV, WV, XV – vīriešu, sieviešu un jauktās senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 40 gadiem.
MSV, WSV, XSV – vīriešu, sieviešu un jauktās super-senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 55 gadiem.
MUV, WUV, XUV – vīriešu, sieviešu vai jauktās ultraveterānu grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 65 gadiem.
Family - ģimeņu grupa, komandā ir vismaz 2 paaudžu vienas ģimenes dalībnieki un vismaz viena dalībnieka vecums ir 14 vai mazāk gadi.
 
Dalībnieku vecums tiek noteikts uz sacensību dienu 22.07.2017.
Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un apdrošināšanu. Jebkuri riski, ko uzņemas dalībnieki, ir pašu dalībnieku atbildībā. Distanci iespējams veikt, izvēloties maršrutu tā, lai nepakļautu veselību un dzīvību briesmām.
Pirmsstarta reģistrācijā katram dalībniekam jāparaksta atbildības forma.
 
Starts:                        11:00
Karšu izsniegšana rogaininga distances plānošanai 10:00.
Visiem rogaininga dalībniekiem jādodas uz starta laukumu līdz 10:50. Pie ieejas starta laukumā tiks notīrītas un pārbaudītas SI kartes. Katram dalībniekam jābūt pārliecinātam par to, ka viņa SI karte ir notīrīta un pārbaudīta.
 
Distance:                  
Apvidū izvietoti 50 kontrolpunkti ar vērtībām no 2 līdz 7 punktiem. Kontrolpunkta pirmais cipars norāda tā vērtību (piemēram KP 48 - 4 punkti, KP 72 - 7 punkti).
Kopējā kontrolpunktu vērtība ir 203. Lai apmeklētu visus KP dalībniekiem jārēķinās ar aptuveni 51 km gaisa līnījā garu distanci.
 
Atzīmēšanās:           
Tiek izmantota SPORTIdent (SI) atzīmēšanās sistēma. Katram komandas dalībniekam ar izturīgu lentu (kuras pārraušana draud ar diskvalifikāciju visai komandai) tiks piestiprināta sava SI karte. Dalībnieki paši atbildīgi par savu SI karšu ietilpību. Dalībniekiem, kas plāno apmeklēt visus 50 kontrolpunktus ieteicama SI karte ar vismaz 50 kontrolpunktu ietilpību.
Visiem komandas dalībniekiem, ierodoties KP, jāatzīmējas 1 minūtes laikā.
Ja elektroniskās atzīmēšanās stacija nedarbojas - sūtīt SMS ar komandas numuru un KP numuru uz tālruni, kas norādīts uz sacensību kartes. Ja pēc stacijas pārbaudes problēmas ar staciju netiks konstatētas, komandai punkts netiks ieskaitīts.
 
Finišs:                       
Atrodas turpat, kur starts.
4 stundu distancei 15:00 (finiša koridora slēgšana 15:30)
8 stundu distancei 19:00 (finiša koridora slēgšana 19:30)
Pēc finiša (atzīmējoties finiša stacijā ar uzrakstu „Finish”) dalībniekiem jādodas uz datu nolasīšanas zonu, kur organizatori noņems SI karti no dalībnieka rokas un nolasīs datus. Par katru nokavētu minūti vai tās daļu komandas rezultātam tiks atskaitīts 1 ieskaites punkts. Komandas, kas finišē 30 un vairāk minūtes pēc kontrollaika beigām, netiek vērtētas.
 
Rezultāti:                  
Pēc finiša katrs dalībnieks saņems izdruku ar SI kartes nolasīšanas datiem. Individuālās izdrukas ir sākotnējais, bet ne galīgais rezultāts. Pēc kontrollaika beigām sākotnējie rezultāti tiek publicēti sacensību centrā. Galīgie rezultāti tiks publicēti Latvijas Rogaininga mājas lapā.
 
Apbalvošana:           
Katras grupas 1.- 3.vietas ieguvējiem tiks pasniegti diplomi, balvas un piemiņas suvenīri.
 
Apvidus apraksts:   
Sacensību teritorija atrodas Rietumkursas augstienes Kurmālespaugurainē. Daudzveidīgs apvidus: pārsvarā mežains ar lauksaimniecības zemēm un nelieliem purviem. Reljefs pārsvarā līdzens ar atsevišķiem pauguriem un gravām. Apvidu šķērso Vankas un Tērandes upes, kā arī daudz pārvaramu grāvju. Attīstīts ceļu, taku un stigu tīkls. Skrienamībadažāda.

 
Karte:                        
Karte ir ūdensizturīga, 50 x 55 cm izmērā ar mērogu 1:20 000, kas atbilst 57 km2 dabā. Augstumlīknes - 5 m. Karte sagatavota 2017.gadā, izmantojot LĢIA 2016.gadā veiktās lāzerskenēšanas datus un apsekojumus dabā.
Tiks izmantoti standarta orientēšanās karšu apzīmējumi ar dažiem izņēmumiem.
Veģetācija iedalīta 3 veidos:
-    atklāts apvidus - dzeltens (pļavas, tīrumi, ganības);
-    pusatklāts apvidus- gaiši dzeltens (izcirtumi, pārskatāmas jaunaudzes un aizaugošas pļavas);
-    mežs- balts (meži un nepārskatāmas jaunaudzes).
-    veģetācijas robeža- melnu punktu līnija (vietās, kur mežā vai pusatklātās teritorijās) ir izteikta dažadu vecumu audžu robežas, tās kartē atzīmētas ar šo kontūru.

Sacensību rajonā būs 4 dzeramā ūdens ņemšanas vietas, kas kartē apzīmētas ar “glāzītes” simbolu (dabā - “glāzītes” centrā, kur punkts).

Kartē ir vairākas aizliegtās teritorijas – sarkans režģis un apdzīvotās teritorijas - olīvzaļais. Dalībniekiem kategoriski aizliegts tās šķērsot, sods – komandas diskvalifikācija (vai kapu šķērsošanas gadījumā - apēdīs veļi).


Sējumus aizliegts izbradāt - proti, tos šķērsojot, jāizmanto traktoru iebrauktās sliedes vai grāvju malas.
Šķērsojot ganību teritorijas, lūdzu rūpīgi aizvērt vārtiņus.

Nešķērsojamām ūdenstilpnēm ir melna kontūra. Iespējams dažās vietās ir izmaiņas, kur pēc pēdējās kartes apsekošanas ir iznīcināti vai uzbūvēti jauni bebru dambji. Kartes teritorijā ir 2 upītes Vanka un Tērande, kas pārsvarā ir šķērsojamas pārbrienot.

UZMANĪBU - kartes DA daļā un ~1km uz A no sacensību centra notiek meža darbi. Lūdzu esiet uzmanīgi un netuvojaties vietām, kur strādā tehnika. Šajās vietās ir jauni kartē neatzīmēti izcirtumi.


Kartes paraugs:
sample2.PNG
 
Pieteikšanās:           
No 1. jūnija online režīmā Latvijas rogaininga mājas lapā www.rogaining.lv. Piesakoties jānorāda informācija par katru komandas dalībnieku: vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums, valsts, kuru dalībnieks pārstāv.
Dalības maksa tiek samaksāta, veicot pārskaitījumu, maksājumu uzdevumā norādot komandas nosaukumu.
Jautājumi par rēķinu detaļām – maris.berzins@gmail.com
 
 
Rekvizīti:                   
Biedrība “Sporta klubs Teku Taku”
Reģistrācijas numurs: 40008251331
Juridiskā adrese: Avotkalni, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads
Banka: SEB
Konts: LV59UNLA0050024071503
 
Dalības maksa katram komandas dalībniekam:
 
Dalībnieka vecums un pieteikšanās laiks Līdz 30.jūnijam Līdz 14.jūlijam Līdz 22.jūlijam (ja būs liekas kartes), rakstot uz maris.berzins@gmail.com
23-64 gadi 15€ 25€ 35€
15-22 un 65+ gadi 10€ 20€ 20€
0-14 gadi 0€ 0€ 0€
SI kartes īre - 2EUR
Dalības maksas sedz sacensību materiālus, ēdināšanas, sacensību centra īres un citus izdevumus.
 
Bīstamās lietas:       
Galvenā bīstamība: ērces, daži latvāņi. Pēc sacensībām ieteicams pārbaudīt visu ķermeni attiecībā uz ērcēm. Ieteicams lietot atbilstošus aizsarglīdzekļus sacensību laikā. Nomācošās lietas: nātres, dunduri un odi.
Dalībnieki var sastapt briežus, stirnas, āpšus, mežacūkas, lapsas, zaķus, bebrus u.c. dzīvniekus.
Lai gan vietējie iedzīvotāji būs informēti par sacensību norisi, lūdzu neizraisiet konfliktus ar privātīpašniekiem. Bīstamās vietas - purvi un lielie grāvji, pie lauku mājām var būt nepiesieti suņi. Ceļi jāšķērso uzmanīgi un jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi!
 
Auto novietošana:   
Dalībnieku autotransports būs jānovieto norādītajā stāvlaukumā, sekojot sacensību organizatoru norādījumiem.
 
Ēdināšana:                
Pēc finiša lielajā nojumē dalībniekiem bez maksas tiks pasniegtas pusdienas.
 
Dušas:                       
Dušas būs pieejamas Ēdoles pamatskolā ~5 km no sacensību centra.
 
Naktsmītnes:            
Apmešanās iespējas pirms un pēc starta: Ēdoles pils, Viesu nams “Pilskalni”, Viesu nams “Pinka”, Brīvdienu māja  Pūjalgi, Viesu māja Kauši.
                                    Sacensību centrā būs iespējams pārnakšņot teltīs organizatoru ierādītā vietā.
 
Atbalstītāji:               
Valmiermuižas alus darītavā radītais Latvijas graudu iesala dzēriens "Zelta zirgs", Tūrisma veikals “Virsotne”, Aktīvā tūrisma centrs "Eži", viesnīca "Metropole", Avesco-CAT, biedrība “Art ofLiving”, Ēdoles pils krogs, Ēdoles pamatskola, Ēdoles kultūras nams, žurnāls IR.
 
Sadarbības partneri:           
Kuldīgas novada dome, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas orientēšanās federācija, Latvijas Valsts meži, Imantas bērnu nams.
 
 
Labie darbi:              
Daļa no  ienākumiem no pasākuma dalības maksas tiks ziedota Imantas Bērnu nama Velo darbnīcas atbalstam.
 
Informācija un jautājumi/atbildes rogaining.lv lapas diskusiju platformā: http://www.rogaining.lv/sarunas/, pasākuma Facebook lapā: https://www.facebook.com/events/361656797530304/ vai rakstot uz maris.berzins@gmail.com.
 
Tiekamies 22.jūlijā Ēdolē!!!!

ATBALSTĪTĀJI

Kuldigas novada dome, Ēdoles pamatskola un Ēdoles Kultūras nams.
Zelta zirgs Pilskrogs Metropole Jūrkalnes maize MicRec IR Mamma Daba Meža Serviss JJ Boards Art Of Living Parks Avārijas brigāde Ezi avesco-cat aerodium

SACENSĪBU CENTRS:

ATRAKSTI MUMS: